PENTAGON

Pentagon Sifir

Alat bantuan mengajar yang lengkap & kreatif untuk ibu bapa bagi memastikan anak menguasai sifir dengan mudah, cepat & seronok dalam masa 3 jam,

Congak Tambah Tolak

Bahan bantu belajar untuk memastikan anak dapat menjawab soalan operasi tambah dan tolak sepantas kilat secara congak sahaja.

Congak Darab Bahagi

Bahan bantu belajar untuk memastikan anak dapat menjawab soalan operasi darab dan bahagi sepantas kilat secara congak sahaja.